Obowiązek informacyjny
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych
w Przedsiębiorstwie instalacyjnym TROPFEN Mariusz Bodnar
 
Przedsiębiorstwo Instalacyjne TROPFEN Mariusz Bodnar, zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie 
 swobodnego  przepływu  
takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 
1. Administratorem   Państwa   danych   osobowych   jest  Przedsiębiorstwo Instalacyjne TROPFEN Mariusz Bodnar z   siedzibą   ul. Zbigniewa Herberta 3/3, 75-357 Koszalin,   adres   e-mail: mariusz.bodnar@tropfen.pl , tel. +48 691291610.
2. Przetwarzanie  Państwa   danych  osobowych  będzie  się  odbywać  na podstawie  art. 6 pkt. 1 RODO.
3. Sposoby  kontaktu  w sprawie ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Instalacyjnym TROPFEN Mariusz Bodnar   to: 
    Mariusz Bodnar, adres   korespondencyjny: ul. Zbigniewa Herberta 3/3, 75-357 Koszalin,   adres   e-mail: mariusz.bodnar@tropfen.pl ,
tel. +48 691291610, 
4. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres niezbędny w celu obsługi klienta i  realizacji umów 
    wraz z okresami roszczeń czyli maksymalnie 10 lat .
5. Posiadają   Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych osobowych,  prawo  do  ich sprostowania,  usunięcia,  jak  również
   prawo  do  ograniczenia  ich  przetwarzania/  prawo  do cofnięcia zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia
   sprzeciwu  wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 
6. Przysługuje Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli Państwa zdaniem,   przetwarzanie   danych   osobowych   Państwa    -
   narusza   przepisy   unijnego rozporządzenia RODO.
Informujemy,  iż  Państwa dane  osobowe  mogą  być  przekazywane odbiorcom danych w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne
świadczą na rzecz Przedsiębiorstwa Instalacyjnego TROPFEN Mariusz Bodnar, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa  danych osobowych, w zakresie niezbędnym
dla realizacji tych usług.Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, 
dostawcy usług remontowo-budowlanych, prawnych lub audytowych, inni usługodawcy zewnętrzni, np. firmy windykacyjne.
Informujemy iż Państwa   dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane.
 
Złożenie pełnomocnictwa Przesiębiorstwu Instalacyjnemu TROPFEN Mariusz Bodnar przez osobę fizyczną  
do reprezentowania  przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim,  Starostwem Powiatowym i instytucjami państwowymi, organami samorządowymi, instytucjami prawnymi na etapie:
a)  decyzji o warunkach zabudowy,
b)  zgłoszenia obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę,
c)  uzyskanie pozwolenia na budowę,
d)  uzyskania warunków technicznych dotyczących mediów,
e)  wszelkich niezbędnych uzgodnień,
f)    uzyskanie dziennika budowy,
g)  zmiany pozwolenia na budowę,
h)  przeniesienia pozwolenia na budowę,
i)    występowania w sprawie zgłoszeń i zaświadczeń obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę,
j)    występowania w sprawie uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokalu,
k)  składania oświadczeń w zakresie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
l)    składania oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
m) uzyskania wyłączenia gruntu z produkcji rolnej
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 
Podstawa prawna:
1.     art. 6, ust.1 lit. od a do e oraz art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia 2016/679 oraz art. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  tj. RODO)
2.     Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
Copyright ©2017 Przedsiębiorstwo Instalacyjne TROPFEN Mariusz Bodnar, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 8310
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem